KIMO Nederland en België

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
KIMO Nederland en België

De heer drs. W.R. Sluiter wordt geïnstalleerd als burgemeester van Harlingen (28 mei 2015)

De heer drs. W.R. Sluiter wordt op donderdag 28 mei tijdens een bijzondere openbare raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Harlingen. De heer Sluiter is actief lid van het Dagelijks Bestuur van KIMO Nederland en België en het bestuur feliciteert de heer Sluiter van harte met zijn aanstelling.


 

Overleg van het Dagelijks Bestuur van KIMO Nederland en België (13 mei 2015)

Het dagelijks bestuursoverleg was op 13 mei in Katwijk waar de bestuursleden hartelijk werden ontvangen door wethouder, de heer Knape. Overlegpunten waren o.a. de samenwerking met de Belgische kustgemeenten, de ontwikkelingen van het internationale secretariaat, promotie van KIMO, zwemveiligheid op de Nederlandse stranden en de diverse projecten die worden uitgevoerd of voorbereid. Hieronder vallen de Green Deals Visserij voor een Schone Zee en Schone Stranden, die KIMO uitvoert in samenwerking met de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Na het overleg is een bezoek gebracht aan de indrukwekkende zeewering van Katwijk, ontwikkeld in het kader van “Zwakke Schakels”.

 

Strandestafette Juttersgeluk in Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Velsen

Van 22 tot en met 24 april is door KIMO in samenwerking met de Stichting Juttersgeluk de pilot “Juttersgeluk” georganiseerd. Er zijn samen met 6 KIMO lid-gemeenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stranden schoongemaakt. Enthousiast openden wethouders van de gemeenten de actie in een strandpaviljoen van hun gemeente, waar de deelnemers werden getrakteerd op een hapje en een drankje. Deelnemende gemeenten met hun wethouders waren: Wassenaar (mw. Verschoor), Katwijk (dhr. Knape), Noordwijk (dhr. Barnhoorn), Zandvoort (mw. Challik-Frijling) en Bloemendaal (dhr. Bot). De estafette werd afgesloten in de gemeente Velsen door KIMO voorzitter dhr. te Beest. Het was een bijzonder inspirerende actie waar zowel de deelnemers als de organisatie veel plezier aan hebben beleefd en ook nog eens veel afval werd verzameld. Dit krijgt zeker een vervolg! 

Zwerfafvalestafette op de stranden van Gemeente Wassenaar tot Velsen

Op 22 t/m 24 april 2015 organiseert KIMO Nederland en België in samenwerking met Stichting Juttersgeluk, een afvalinzamelestafette. Dit doen wij op de stranden van en samen met de gemeenten: Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Velsen. Onze deelnemers zijn mensen met een beperking en daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen met "andere talenten" gaan met ons het strand op voor een strandervaring en helpen mee om zwerfaval op te ruimen. Hiermee beginnen we op 22 april in Wassenaar en eindigen op 24 april in Velsen. Met het afval wordt op een creatieve manier een leuke activiteit ondernomen. Na elke expeditie wordt het stokje overgedragen aan de volgende groep. Zie voor meer informatie deze link. 

 

Overleg van het Internationaal Dagelijks Bestuur in Aberdeen (9 mei 2015)

Het internationaal bestuur heeft op 9 mei overleg gevoerd in Aberdeen, Schotland. Daar is overlegd over onze inhoudelijke bijdragen aan OSPAR, het Fishing For Litter project en de optimalisatie van samenwerking van de nationale KIMO-organisaties via het Internationale Secretariaat. Ook is de vervuiling van stranden en de zee door ballonnen en Chinese lantaarns besproken. Dit in vervolg op de vele vervuilingsthema’s die in het verleden zijn besproken. Het overleg verliep in een goede sfeer en is een opmaat voor de algemene ledenvergadering eind september op de Orkney eilanden.

 

Activiteiten van KIMO Nederland en België in Brussel

Maandelijks is KIMO Nederland en België in Brussel om te netwerken en te lobbyen. Er is eerst contact gelegd met partijen in Nederland om een beeld te verkrijgen van de structuur en werkwijze van de Europese Unie. Vervolgens is contact gelegd met partijen waarmee KIMO samen kan werken in Brussel. De G4, het Huis van de Nederlandse Provincies, de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden, de Conferentie van de Perifere en Maritieme Regio’s (CPMR) en diens Commissie voor de Noordzee (NSC). Er zijn besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van organen van de Europese Commissie: het Comité van de Regio's en Directoraten-Generaal van de Commissie: DG Environment (milieu), DG Mare (zeezaken) en DG Move (transport). Ook zijn er diverse conferenties bezocht waaronder de openingsconferentie van de “Intergroup Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas”. Daar is KIMO, via vraagstelling, ook kenbaar gemaakt aan de heer Karmenu Vella, Eurocommissaris van zowel Zee- als Milieuzaken.


 

Bezoek aan Federplast in Brussel

Op 6 maart 2015 is Federplast.be in Brussel bezocht door de voorzitter van KIMO Nederland en België en het secretariaat. Hierbij waren ook bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Knokke-Heist en Oostende, en de organisatie FostPlus aanwezig. Federplast.be is onderdeel van de koepelstructuur van Essenscia (polymeerproducent) en Agoria (rubberproducent). Federplast.be omvat 256 producenten van plastic en rubber producten en 48 producenten van plastic- en rubber polymeren. In totaal geeft dit samenwerkingsverband werk aan ca. 32.000 werknemers. Eerder heeft KIMO Nederland en België met Federplast.be een resolutie getekend om de verontreiniging van het milieu met plastics aan te gaan pakken. Het overleg van 6 maart ging hier op verder, waarbij aanvullende stappen voor samenwerking met de aanwezige partijen zijn genomen. Dit wordt nog verder uitgewerkt maar voorlichting en sensibilisering zullen in ieder geval belangrijke thema’s zijn.

 


Pagina 1 van 10

Direct naar KIMO International

KIMO Kalender

previous month Juli 2015 next month
Z M D W D V Z
week 27 1 2 3 4
week 28 5 6 7 8 9 10 11
week 29 12 13 14 15 16 17 18
week 30 19 20 21 22 23 24 25
week 31 26 27 28 29 30 31

KIMO leden in kaart


KIMO leden weergeven op een grotere kaart